Grundkursus for uddannelsesrepræsentanter

  • Grundkursus for uddannelsesrepræsentanter

Grundkursus for uddannelsesrepræsentanter

Så er der et kursus til dig der er uddannelsesrepræsentant.

 

Som noget nyt ved overenskomstfornyelsen i 2023 er der nu åbnet op for at der kan udpeges en uddannelsesrepræsentant på virksomheder, hvor der er lokal enighed mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. Hvis du er udpeget til denne post, vil vi gerne klæde dig bedst mulig på, og samtidig give din lokale afdeling mulighed for at hjælpe dig i arbejdet.

 

Dette kursustilbud henvender sig til:

Dig der er udpeget som uddannelsesrepræsentant på en af Metals overenskomster, eller er på vej til at blive udpeget.

 

Når du har gennemført kurset, vil du have kendskab til reglerne for alle de uddannelsesmuligheder, som overenskomsten omhandler. Det er lige fra erhvervsuddannelserne over efteruddannelse til selvvalgt uddannelse og videreuddannelse.

 

Du kan sparre med virksomheden om at få dækket virksomhedens kompetencebehov og hjælpe dine kollegaer med at få de bedste kompetencer til morgendagens job.

 

Kursusindhold

  • Hvordan får vi flere lærlinge og elever
  • Hvordan motiverer vi kolleger til efter- og videreuddannelse
  • Overblik over muligheder i overenskomsten
  • Overblik over muligheder i uddannelsessystemet
  • Samarbejde og sparring internt på virksomheden
  • Samarbejde med eksterne uddannelsesaktører

 

Forudsætninger:

Du er udpeget til Uddannelsesrepræsentant.

Du er medlem af uddannelsesudvalget på virksomheden.

Du er den lokale Metalafdelings repræsentant der skal sparre med de udpegede uddannelsesrepræsentanter.

 

Vi sender besked om optagelse, eller venteliste i tilfælde af mange for ansøgere, ca. 10 uger før kursusstart. 

Aktivitetsnummer 1007-24-35-01
Ansøg