Tabs arbejdsfortjeneste

Dansk El-Forbund dækker din tabte arbejdsfortjeneste med følgende sats pr. 1. januar 2016:

Timebetaling for svende 236,45 kr.
Ugekursus 37 timer 8.749,00 kr.
Dagkursus 7,4 timer 1.750,00 kr.
Week-end kursus 10 timer 2.365,00 kr.

Hvis din arbejdsgiver giver dig løn under kurset, kan han modtage refusionen i stedet. Tal med din afdeling om hvilken blanket, der skal benyttes. Den skal indsendes til forbundet, inden du starter.