Betaling / Transport For tillidsvalgte

Får du ikke løn af din arbejdsgiver under kurset, får du tilskud af 3F til tabt arbejdsfortjenste, som er kr. 700,00 pr. dag.

Undtaget er grunduddannelsens modul 1 til 4, arbejdsmiljø modul 1 og 2 samt organiseringsuddannelsen, hvor tilskuddet er kr. 1.235,00 pr. dag. Ud over det tilskud, er der forskellige regler i de enkelte afdelinger, der enten supplerer til din fulde løn eller giver et særligt tilskud.

Spørg din afdeling.

3F betaler kursusopholdet og billigste offentlige transport. Dog er der særlige satser for transport ved lokale kurser. Kontakt din lokale afdeling om udbetaling af rejseudgifter.

Køreplaner finder du på DSB eller kontakt DSB på telefon 70 13 14 15.

Kommer du fra et andet FH-forbund, har du mulighed for at deltage i vores kurser. Kontakt dit eget forbund, da de skal godkende din ansøgning og betale deltagergebyret.